Om Gun Kessles

och Jan Myrdals stiftelse


Gun Kessles och Jan Myrdals stiftelse bildades 2019 på Jan Myrdals initiativ, och dess huvudsakliga ändamål är att bevara och skydda Gun Kessles och Jan Myrdals konstnärliga och litterära kvarlåtenskap samt främja kännedom om deras verk.


Stiftelsen har bland annat inlett ett samarbete med Kungliga Biblioteket om digitalisering av Jan Myrdals tryckta produktion (böcker).


Stiftelsens bankgiro: 5379-2859.

bildspel10
bildspel17
bildspel18
bildspel20
bildspel2
bildspel3
bildspel4
bildspel5
bildspel6
bildspel7
bildspel8
bildspel9
bildspel11
bildspel12
bildspel14
bildspel15
bildspel16
bildspel19
bildspel21
bildspel22
bildspel23
bildspel1
bildspel13
 
 
 
 

Kontakt

info@gkjm.se

Skicka ett meddelande till stiftelsen: